Velkommen til HelseFjørfe

Dette er Helsetjenesten for fjørfe sin webtjeneste for veterinærer i fjørfepraksis, produsenter, eggpakkerier og fjørfeslakterier.

For veterinærer

I HelseFjørfe kan du legge inn og ha oversikt over alle dine helseovervåkingsavtaler og besøk.

Hvis du allerede er bruker av Dyrehelseportalen, bruk det samme brukernavnet og passordet du her har fått tildelt til å logge deg på i HelseFjørfe. NB! Hvis ditt brukernavn ikke er et ti-sifret nummer som starter med 900 (veterinært prefiks), så må du ta kontakt med Produsentregisteret på 22 05 47 30 og be om å få opprettet dette.

Hvis du ikke har brukernavn og passord i Dyrehelseportalen fra før - gå inn på Dyrehelseportalen og be om brukernavn og passord. NB! I skjemaet nederst, be om veterinærprefiks (900) i feltet «Annet». Da får du tildelt eget veterinært brukernavn som du skal bruke i HelseFjørfe.

Ved problemer, ta kontakt på 23 05 98 00, eller send oss en e-post.

Mer informasjon

For eggpakkerier og fjørfeslakterier

Alle eggpakkerier og fjørfeslakterier som har tilgang til tjenester i HelseFjørfe har egne pålogginger som administreres av nøkkelpersoner i virksomhetene.

Mer informasjon

  • Brukerstøtte for veterinærer og varemottakere

    Trenger du hjelp med pålogging, til å finne frem i HelseFjørfe eller til å endre eller slette data, send oss e-post til ht.fjorfe@animalia.no. Hvis det haster – ring Animalia på telefonnummer 23 05 98 00 og be om å få snakke med en fra Helsetjenesten for fjørfe.

For produsenter

Her kan du se din helseovervåkingsavtale, samt ha en oversikt over de helseopplysninger besøkende veterinærer har om ditt dyrehold – forutsatt at de bruker besøksjournalen i denne webtjenesten. Eventuelle behandlinger med tilhørende tilbakeholdelsesfrister vil du også se her. Bruk ditt produsentnummer og det passordet du allerede har for å logge deg på i Produsentregisteret

Mer informasjon